Relacja z X Sesji Rady Gminy Pleśna z dnia 25.10.2019 r.